wfhhhp ,[,. hojih shldm kh.gdk kdh;m ,jw,dv ,lugddk hg]lhy ugn hghov